00-91-291-2510333

Ajit Bhawan, Circuit House Road,
Jodhpur (Raj.) - 342006

triangle
Announcing Admission for 2021
About Us

HAPPY HOURS TEAM


RK Ranvijay Singh Rathore (President)
Purnima Kumari (Secretary)
Mrs. Mala Khanna (Principal)

PGT


PRT
SNO NAME

SNO NAME
1 Mr. Indrajit Sinha     1 Mrs. Indu Chawla  
2 Mrs. Azra Sayeed     2 Mrs.  Renu Chouhan  
3 Mr. Kausar Hayat Ansari     3 Mrs. Sunira Parihar  
4 Mr. Jitendra Kumar Joshi     4 Mrs. Shalini Soni  
5 Mrs. Monica Champawat     5 Mr. Himanshu Sankhla  
6 Mr. Vishwas Jain     6 Mrs. Tripti Bhandari  
7 Mr. Manjeet Singh Khalsa     7 Mrs. Pinky Rajesh Chauhan  
8 Mr. Rajiv Vashisth     8 Mrs. Kumkum Saini   
9 Miss Anila Singh     9 Mrs. Monika Rati  
10 Mrs. Rajeshwari Mishra     10 Mrs. Vineeta Sati  
11 Mrs. Rekha Pathak     11 Mr. Ravindra Pratap Singh  
12 Mrs. Mamta Singhvi     12 Mrs. Heena Singh  
13 Mrs. Mala Daga     13 Mrs. Deepti Singh  
14 Mrs. Gargi Sharma     14 Mrs. Rinku Sehgal  
15 Mrs. Neha Sharma     15 Mrs. Sheleja Singh  
16 Mr. Krishan Pal Shekhawat     16 Mrs. Bhagyashree Hada  
        17  Mrs. Trikshita Bhati  
TGT
    18 Mrs. Neha Goel  
SNO NAME     19 Mrs. Niharika Kataria  
1 Mrs.Nisha Purohit     20 Mrs. Tripura Vashistha  
2 Mrs.Sunita Misra     21 Mrs. Vibha JB  
3 Mr.Rajkumar Singh     22 Ms. Amarpreet Kaur  
4 Mrs. Chetna Yadav     23 Mrs. Varisha Alvi  
5 Mrs. Mradula Malhotra     24 Mrs. Shewta Mathur  
6 Mrs. Kiran Vyas     25 Mrs. Poonam Shekhawati  
7 Mrs. Neeta Rathore     26 Ms. Anchal Mathur  
8 Mrs. Dheeraj Gehlot     27 Mrs. Shruti Rajput  
9 Mrs. Sunita Rathore     28 Mrs. Rita Devi  
10 Ms. Soma Bhattacharya     29 Mr. Ramesh Joshi  
11 Mrs. Santosh Bhati     30 Mrs. Kavita Lohani  
12 Mr. Yogesh Vyas     31 Mrs. Deepti Tanwar  
        32 Mrs. Neha Mathur  
        33 Mr. Shreejith Kurup  
        34 Mrs. Ekta Meston  
  Office Staff          
SNO NAME          
1 Mr. Prem Prakash Jangid          
2 Mrs. Sunita Arora          
3 Mr. Onkar Singh Shekhawat          
4 Mr. Sujit Kumar          
5 Mr. Suresh Kumar          
6 Mr. Kartik Daga          
8 Mr. Chandramohan MM          
9 Mrs. Harsha Chouhan          
             
 
 
 
L
O
G
I
N